Co to jest aparat ortodontyczny?

Aparat ortodontyczny

Aparat ortodontyczny

Aparat ortodontyczny jest to urządzenie służące do przywracania prawidłowego (często zwanego również: fizjologicznego) zwarcia między szczęką górną a żuchwą, do wyrównywania i właściwego ustawienia zębów w łukach zębowych oraz do leczenia wad zgryzu.

Kto może korzystać z aparatu ortodontycznego, czy mogą go używać tylko dzieci?

W obecnym stanie rozwoju ortodoncji nie istnieją już ograniczenia wiekowe, jeśli chodzi o używanie aparatu ortodontycznego. Powszechna opinia mówiąca o tym, że aparat ortodontyczny jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym lub dla nastolatków od długiego czasu nie jest prawdziwa. Różnica związana z wiekiem polega na tym, że u osób dorosłych rzadziej zakłada się aparaty ruchome, które zwykle są preferowane u dzieci, a ponadto czas leczenia ortodontycznego może być też dłuższy niż w przypadku osób młodych, ale skuteczność i zasada działania aparatu nie różni się. Aparat ortodontyczny zakładany jest na okres od półtora do trzech lat. Czas noszenia aparatu zależy od przypadków indywidualnych i określany jest przez lekarza ortodontę na podstawie zdiagnozowanej wady zgryzu i innych uwarunkowań związanych z pacjentem. W przypadku, gdy pacjentem ortodonty ma być dziecko, najlepiej rozpocząć diagnostykę i ewentualne leczenie, w czasie wyrzynania się zębów stałych, tak aby ortodonta mógł ocenić budowę szczęki oraz  żuchwy i na bieżąco próbować skorygować ewentualne nieprawidłowości.

Jak przygotowywać się do założenia aparatu ortodontycznego?

Lekarz ortodonta prowadzący leczenie powinien poinformować pacjenta o wymogach koniecznych do spełnienia przed założeniem aparatu ortodontycznego. Warto jednak pamiętać, że niektóre schorzenia jamy ustnej i zębów wymagają wyleczenia przed założeniem aparatu. Zanim ortodonta dokona tego, pacjenta czeka również leczenie wszystkich istniejących ubytków w uzębieniu, konsultacja u lekarza stomatologa i zdjęcie RTG szczęki. Ponadto, ortodonta wykona odcisk naszych zębów, co jest niezbędne do późniejszego porównania efektów leczenia na każdym jego etapie. W niektórych szczególnych przypadkach konieczne może się stać usunięcie zęba, jest to jednak metoda, od stosowania której odchodzi się co raz częściej.

Na poniższym filmie wideo zaprezentowana jest procedura zakładania aparatu ortodontycznego oraz sposób prawidłowego czyszczenia zębów u osób, posiadających stały aparat ortodontyczny.